Artemis WonenEen nieuw te ontwikkelen vorm van wonen en (24 uur afroepbare) zorg in Den Haag voor (jonge) mensen met een lichamelijke beperking.  Een vernieuwend concept waarbij eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid centraal staan.