Concept

Stichting Artemis Wonen is voornemens voor 2023 een woon- en zorgconcept te hebben ontwikkeld in Den Haag. 

De 8 tot 10 zelfstandige rolstoeltoegankelijk woningen zijn bestemd voor (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking die een zorgbehoefte hebben. 

De bewoners vormen gezamenlijk een zorgcoöperatie. Met de zelforganisatie van de zorg is de zorgcoöperatie in staat schaalvoordelen te behalen en de economische macht te vergroten. Door het persoonsgebonden budget (wet maatschappelijke ondersteuning, zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg) van alle bewoners te bundelen is de coöperatie in staat een ruime pool van zorgverleners aan haar te binden waardoor voor de bewoners 24-uurs zorg op afroep beschikbaar is.

Artemis wonen gaat uit van de volgende principes:


Zelfredzaamheid

eigen regie in wonen en zorg


Samenredzaamheid

co-living om sociale controle en cohesie te bevorderen

Netwerk

krachten bundelen, elkaar hulp bieden en participeren in een netwerk

Wonen


  • Co-living
  • Eigen appartementen
  • Privacy
  • Aangepast/toegankelijk voor lichamelijke beperking/ rolstoel
  • Gezamenlijke ruimte
  • Ruimte voor zorgverleners

Zorg


  • Zorgcoöperatie: gezamenlijk zorg inkopen
  • Regie over wanneer zorg wordt verleend
  • Regie over wie zorg verleent
  • Regie over hoe zorg wordt verleend