Stichting Artemis Wonen

Bestuur

Karlijn van Hulst (voorzitten, penningmeester)
Ed Boonstoppel (bestuurslid)
José van Emmerik (secretaris)

Contact

06 24 91 31 65
[email protected]

KvK 78608724
RSIN 861468727

Statutair

De stichting heeft ten doel: 

Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zorg voor mensen met een lichamelijke beperking in Den Haag en omstreken. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van_de stichting.


De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren, in stand houden en verbeteren van innovatieve vormen van co-living voor volwassenen met een lichamelijke beperking. Daar naast gaat de stichting fondsen werven om haar doelstellingen te realiseren.

Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld. 

Indien een bestuurder en/of een andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende functie vervult dan kan het bestuur de bestuurder dan wel de andere beleidsbepaler voor die werkzaamheden een beloning toekennen. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

Belangstellenden

Kun jij je vinden in het concept van Artemis Wonen en zou je op deze manier willen wonen?
Laat een bericht achter en wij zoeken zo snel mogelijk contact.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Partners


Partners

Kan uw organisatie iets bijdragen aan het woon-zorginitiatief van Artemis Wonen?
Laat een bericht achter en wij zoeken zo snel mogelijk contact.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.