Visie

Artemis gelooft, dat mensen met een beperking dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als elke andere burger.
  
Mensen met een beperking dragen bij aan de gevarieerde samenleving en kunnen hiertoe het best tot hun recht komen als zij, net als ieder ander, deel uitmaken van het gewone leven. Verwijderen uit die samenleving, bijvoorbeeld door plaatsing in een instelling, maakt actieve deelname aan de samenleving en persoonlijke ontwikkeling, veel moeilijker. 

Artemis vindt dat mensen met een beperking het best tot hun recht komen als zij zelf de regie houden over hun eigen leven. Of het gaat om werken, om leven, om zorgen of wonen, zij moeten zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven wil vormgeven. Zij zouden zich niet afhankelijk moeten opstellen van mensen, instanties en organisaties, omdat er geen passende mogelijkheden zijn. Waar de betrokkene hulp nodig heeft om haar zelfredzaamheid te behouden, kan zij zelf bepalen. Zorgverleners voorzien in de gewenste hulp wanneer de betrokkene dit wenst. Zo behoudt de betrokkene regie over het leven in haar eigen huis en de zorg.

Wonen

Artemis gelooft dat woongeluk bepalend is voor menselijk geluk. 

De bewoners van het Artemis Wonen wonen volgens het co-living principe. Een woonvorm wat in de grote steden steeds vaker te vinden in. Een eigen huishouden, maar ook de mogelijkheid om medebewoners op te zoeken wanneer daar behoefte aan is. Samenleven zorgt voor sociale contacten, sociale controle en sociale cohesie. Samenwonen zorgt voor woongeluk.

Zorg

Artemis vindt dat mensen met een lichamelijke beperking het recht hebben zelf te bepalen wie, wanneer en hoe hun zorg (wordt) verleent. 

De bewoners van Artemis wonen vormen samen een zorgcoöperatie. Volgens de visie van Artemis is het van essentieel belang dat de betrokkenen zelf kunnen bepalen wie de zorg aan hen zal verlenen. De zorgtaken zullen op afroep (intercom) uitgevoerd worden. Betrokkenen zullen zelf de zorgtaken aan sturen. De te selecteren zorgaanbieders zullen deze visie moeten onderschrijven.